77 specjalizacji lekarskich w nowym programie specjalizacji modułowych

Specjalizacje lekarskie

Do 2014 roku specjalizacje lekarskie dzieliły się na podstawowe i szczegółowe. Specjalizacje podstawowe to te, które można było robić jako pierwsze, bezpośrednio po zakończeniu stażu. Było ich 40. Specjalności szczegółowe to takie, które można było zrobić dopiero mając tytuł specjalisty w odpowiedniej specjalności podstawowej. Specjalizacja szczegółowa to nic innego jak potocznie mówiąc "podspecjalizacja". Dla przykładu, żeby zostać endokrynologiem dziecięcym najpierw trzeba było przejść przez specjalizację z pediatrii, żeby zostać kardiologiem trzeba było skończyć internę, a żeby zostać chirurgiem naczyniowym trzeba było najpierw zrobić chirurgię ogólną.Modułowe programy specjalizacji lekarskich

Od 1 października 2014 roku działa program specjalizacji modułowych. Na czym polega system modułowy specjalizacji? Część specjalizacji, takie jak np. radiologia, to specjalizacje jednomodułowe czyli jednolite. Idziemy na radiologie i realizujemy program z radiologii. Koniec i kropka. Inaczej sprawa wygląda w przypadku specjalizacji dwumodułowych, takich jak np. kardiologia. Tutaj najpierw realizujemy moduł podstawowy dla danego szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku kardiologii będzie to moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych. Drugi moduł to już nasza specjalizacja sensu stricto.

Aktualna lista specjalizacji

Specjalizacje według modułów podstawowych:

I. Moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej: 
 • chirurgia dziecięca,
 • chirurgia klatki piersiowej,
 • chirurgia naczyniowa,
 • chirurgia ogólna,
 • chirurgia onkologiczna,
 • chirurgia plastyczna. 

II. Moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych: 
 • alergologia,
 • angiologia,
 • balneologia i medycyna fizykalna,
 • choroby płuc,
 • choroby wewnętrzne,
 • diabetologia,
 • endokrynologia,
 • gastroenterologia,
 • geriatria,
 • hematologia,
 • immunologia kliniczna,
 • kardiologia,
 • medycyna lotnicza,
 • medycyna morska i tropikalna,
 • medycyna paliatywna,
 • medycyna pracy,
 • nefrologia,
 • onkologia kliniczna,
 • reumatologia,
 • toksykologia kliniczna,
 • transfuzjologia kliniczna. 

III. Moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii: 
 • audiologia i foniatria,
 • otorynolaryngologia,
 • otorynolaryngologia dziecięca. 

IV. Moduł podstawowy w zakresie patomorfologii: 
 • neuropatologia,
 • patomorfologia. 

V. Moduł podstawowy w zakresie pediatrii: 
 • choroby płuc dzieci,
 • endokrynologia i diabetologia dziecięca,
 • gastroenterologia dziecięca,
 • kardiologia dziecięca,
 • nefrologia dziecięca,
 • neonatologia,
 • onkologia i hematologia dziecięca,
 • pediatria,
 • pediatria metaboliczna. 

Specjalizacje jednomodułowe: 
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • chirurgia szczękowo-twarzowa,
 • choroby zakaźne,
 • dermatologia i wenerologia,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • epidemiologia,
 • farmakologia kliniczna,
 • genetyka kliniczna,
 • kardiochirurgia,
 • medycyna nuklearna,
 • medycyna ratunkowa,
 • medycyna rodzinna,
 • medycyna sądowa,
 • medycyna sportowa,
 • mikrobiologia lekarska,
 • neurochirurgia,
 • neurologia,
 • neurologia dziecięca,
 • okulistyka,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu,
 • położnictwo i ginekologia,
 • psychiatria,
 • psychiatria dzieci i młodzieży,
 • radiologia i diagnostyka obrazowa,
 • radioterapia onkologiczna,
 • rehabilitacja medyczna,
 • urologia,
 • zdrowie publiczne.


Może zainteresuje Cię również: