Czy na medycynie można przenieść się ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne?

Co trzeba zrobić, żeby przenieść się na studia bezpłatne? Czy trzeba poprawiać maturę? Jak to zrobić?

Aby przenieść się ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne trzeba podejść do rekrutacji tak jak na pierwszy rok i zostać zakwalifikowanym do przyjęcia. Wtedy zostaje się automatycznie przeniesionym na następny rok studiów stacjonarnych. (Informacja działu rekrutacji UM Łódź.)

To samo dotyczy wszystkich innych uczelni w Polsce. Jedynym sposobem na przeniesienie jest poprawienie matury. Dlatego jeśli ktoś decyduje się na studia niestacjonarne, musi być przygotowany (głównie finansowo), że na nich zostanie. Po prostu ucząc się na bieżąco na zaliczenia, ciężko znaleźć czas na przygotowywanie się do matury, a prawda jest taka, że studia medyczne mają niewiele wspólnego z tym co jest wymagane na maturze.