Studia medyczne na Ukrainie: Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu

W związku z tym, że progi punktowe na medycynę w Polsce są bardzo wysokie, każdego roku wielu maturzystów rozważa wyjazd za granicę i studiowanie medycyny na Ukrainie. Studia medyczne na Ukrainie to czasami jedyna szansa na spełnienia marzeń o zostaniu lekarzem. Co prawda są to studia płatne, jednak opłaty na ukraińskich uczelniach są znacznie niższe niż w Polsce.

Nawiązałam współpracę z Panią Julią Poczynok z działu stosunków międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i postanowiłyśmy wspólnie przygotować cykl artykułów na temat studiowania medycyny na Ukrainie. Na Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu kształci się sporo studentów z Polski, dlatego planujemy opublikować wywiady z nimi na temat studiów i życia na Ukrainie. Mamy nadzieje, że będą to dla Was ciekawe i przydatne informacje.


Dzisiaj artykuł informacyjny o działalności uczelni i stosunkach międzynarodowych.

Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Wydziału Medycznego, Farmaceutycznego, Stomatologicznego, Wydziału Studentów zagranicznych. Działalność edukacyjno-badawcza jest realizowana w ramach Instytutu Morfologii; Instytutu Problemów Biomedycznych; Instytutu Farmakologii, Higieny i Biochemii Medycznej M. P. Skakuna; Instytutu patologicznych procesach symulacji i analizy.

Rektor uczelni, profesor Mychajło Korda, bardzo skutecznie pracuje nad rozwojem uczelni i rozbudową stosunków międzynarodowych. W Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Tarnopolu w roku akademickim 2015/2016 na wydziale zagranicznych studentów kształciło się 1556 studentów z 53 krajów (98% w języku angielskim). Największa liczba studentów pochodzi z krajów afrykańskich (48%), z Azji – 21%, ze Stanów Zjednoczonych – 16%, Europy – 15%. Na uczelni studiuje również 208 studentów z Polski.

Już nawiązano współpracę z 45 zagranicznymi uczelniami. Uniwersytet współpracuje z organizacjami międzynarodowymi: EUA – European University Association, Erasmus Mundus Medea, Erasmus+, World Health Organization, United nations (Educational, Scientific, Cultural Organization), ECFMG – Educational Comission for Foreign Medical Graduates, FAIMER Distance Learning, European Resuscitation Council, Horizon 2020 – The Framework Programme for research and innovation, AIESEC, DAAD Sholarships for Developing Countries.

Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu jest członkiem konsorcjum uniwersytetów (International Scientific-Educational Innovative-Technological Consortium). Skuteczna współpraca w obszarze realizacji projektów naukowych nawiązana została z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny rozszerza współpracę z bazami klinicznymi w Polsce. W tym roku Uniwersytet odwiedzili przedstawiciele polskiej firmy “EMC Instytut Medyczny SA” (link). Podczas spotkania ze studentami przedstawili ofertę i warunki zatrudnienia, które studenci z Polski mogą znaleźć u nich po ukończeniu studiów na Ukrainie. Zapewnili również o wsparciu w związku z nostryfikacją dyplomów.

Zaledwie kilka dni temu Rektor Mychajło Korda gościł w Lublinie. Został zaproszony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Andrzeja Dropa, na uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego UM.

Delegacja przedstawicieli Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu odwiedziła w tym roku także Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a w 2015 r. - Dolnośląską Izbę Lekarską. Rozwój współpracy trwa, a władze Uczelni serdecznie zapraszają do Tarnopola, aby odwiedzić uczelnię i zapoznać się z ofertą medycznych praktyk na Ukrainie.

Więcej informacji:
- Oficjalna strona internetowa, Państwowy Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu: www.tdmu.edu.ua
- Dlaczego warto pojechać na praktyki do Tarnopola? Relacja studentki: www.umed.wroc.pl/tarnopol-dlaczego-warto


Może zainteresuje Cię również: Rekrutacja na medycynę w Tarnopolu


Teksty źródłowe:
1. Wikipedia, 2016, Państwowy Uniwersytet Medyczny imienia I.Ja. Horbaczewskiego w Tarnopolu [dostęp: 09.10.2016].
2. Oficjalna strona internetowa Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu [dostęp: 09.10.2016]