Wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk - jakim jesteś typem sensorycznym?

Mówi się o wzrokowym, słuchowym i kinestetycznym sposobie uczenia się. Preferowany system sensoryczny determinuje naszą osobistą strategię uczenia się i styl komunikowania się z innymi. Opisano trzy typy sensoryczne (systemy zmysłowe), za pomocą których ludzie odbierają dochodzące do nich bodźce. Każdy odbiera i reaguje na informacje przy pomocy wszystkich zmysłów, ale zawsze jeden (czasami dwa) są preferencyjne. Preferencje sensoryczne ujawniają się niezależnie od stymulacji otoczenia, są to nasze naturalne predyspozycje. Osoby o danym type sensorycznym lepiej czują się w towarzystwie osób o tym samym typie, ponadto lepiej się z nimi rozumieją. Opisano również cechy zachowania osób, u których dominuje któryś z tych trzech systemów sensorycznych.

Wzrokowiec lubi mieć wokół siebie porządek. Podczas nauki najbardziej lubi czytać i robić własne notatki.
Słuchowiec lubi dużo mówić, wypowiada się płynnie, z łatwością. Woli słuchać wykładów niż czytać książki.
Kinestetyk lubi ruch, trudno jest mu się skupić na zajęciach i wykładach, kiedy musi siedzieć w jednym miejscu. Nie przeszkadza mu nieporządek. Podczas rozmowy dużo gestykuluje.
Czuciowiec czasami wyróżniany jako czwarty typ sensoryczny, jest po prostu odmianą kinestetyka. Taka osoba jest bardzo wrażliwa i emocjonalna.

Tutaj możecie wykonać testy i sprawdzić jaki sposób uczenia się będzie dla Was najbardziej odpowiedni: Ja zawsze myślałam, że jestem typem pośrednim między wzrokowcem, a kinestetykiem. Po zrobieniu testów okazuje się, że jestem bardzo silnym kinestetykiem. Najlepszy sposób nauki dla kinestetyka to praktyczne działanie, ale także nauka na przypadkach i przykładach. Okazuje się, że tyle lat robienia stosów notatek nie do końca pomagało mi w nauce :-)


Jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę na temat typów sensorycznych, odsyłam Was do książki "Atlas efektywnego uczenia (się), nie tylko dla nauczycieli”, M. Taraszkiewicz, C. Rose.