Medycyna i stomatologia na Słowacji – czy warto, jak aplikować, jakie dokumenty są potrzebne?


Słowacja staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem wśród polskich uczniów chcących studiować medycynę lub stomatologię. Każdego roku rośnie liczba osób ubiegających się o przyjęcia na studia medyczne w Koszycach, Martin i Bratysławie.

W tym artykule zaprezentujemy Wam kryteria rekrutacji i najważniejsze informacje na temat tych trzech uniwersytetów na Słowacji, które zapewniają naukę na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w języku angielskim.

Zanim zaczniemy, warto wspomnieć o trzech ważnych aspektach studiowania medycyny i stomatologii na Słowacji:

1. Uznawany na arenie międzynarodowej tytuł zawodowy lekarza medycyny – tytuł  MUDr. (i odpowiednio MDDr), który uzyskasz studiując na Słowacji, jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Dzięki niemu masz możliwość wykonywania swojego zawodu w całej Europie. Szczegółowe warunki realizacji zawodu w danym państwie zależą od przepisów prawnych tego państwa i umów międzynarodowych. W odróżnieniu od innych państw po studiach medycznych na Słowacji nie ma obowiązku odbywania w szpitalu stażu podyplomowego.

2. Podobieństwo języka i kultury – język słowacki jest bardzo podobny do języka polskiego. Co więcej, jedzenie, tradycje i system szkolny są prawie takie same jak w Polsce. Dzięki temu studenci czują się komfortowo już od pierwszych dni swoich studiów w Koszycach, Martin czy Bratysławie.

3. Międzynarodowe środowisko – studenci zagraniczni stanowią około 35-50% wszystkich studentów na uniwersytetach medycznych na Słowacji. Są to studenci z całego świata – możesz spotkać tam nie tylko Polaków, ale  też Niemców, Włochów, Hiszpanów, Portugalczyków, ale również studentów z Arabii Saudyjskiej, Indii, Japonii, Iranu itd.


Kilka podstawowych faktów na temat uczelni medycznych na Słowacji:

Na Słowacji znajdują się 3 wydziały lekarskie:

  • Wydział Lekarski Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, 
  • Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie, 
  • Wydział Lekarski Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. 

Każdy z tych wydziałów rocznie przyjmuje wielu zagranicznych studentów – i Ty możesz stać się jednym z nich dzięki temu artykułowi. Program Medycyny Ogólnej można studiować w Koszycach, Martinie i Bratysławie, Stomatologię oferują Koszyce i Bratysława.

Nauczanie studentów jest przygotowanie zgodnie z potrzebami studentów- tworzą oni grupy z 8-15 osób, w ramach których odbywają wspólne ćwiczenia, laboratoria lub chodzą do szpitala na wizyty do pacjentów. Dzięki temu mają bliski kontakt z profesorami i prowadzącymi ćwiczenia i mogą zapytać o wszystko, czego potrzebują. Laboratoria, w których pracują studenci, dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich w ostatnich latach zostały wyraźnie zmodernizowane. Niektórzy studenci dzięki temu decydują się na karierę naukową i poświęcą swoje życie nauce. Ponieważ nauka przebiega w języku angielskim, wiąże się to z opłatą. Dzięki dużym możliwościom zatrudnienia i wysokim średnim zarobkom lekarzy i dentystów inwestycja w kształcenie zwróci się w ciągu kilku lat.

Wydziały lekarskie na Słowacji mają długą tradycję, w trakcie swojego istnienia wychowały tysiące lekarzy, dentystów, pielęgniarek lub innych pracowników medycznych. Wydziały są obecnie włączone do wiele międzynarodowych projektów i programów wymiany. Dzięki nim studenci mogą brać udział w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus lub za pośrednictwem międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny IFMSA.

1. Wydział Lekarski UK w Bratysławie

Wydział Lekarski UK w Bratysławie oferuje studentom zagranicznym następujące programy studiów prowadzone w języku angielskim: Medycyna ogólna i Stomatologia. Absolwenci otrzymują międzynarodowo uznawany dyplom i mogą praktykować zawód lekarza w całej Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Europejską 2005/36/EC.

Wydział Lekarski powstał 21. 9. 1919 i jest najstarszym pośród 13 wydziałów Uniwersytetu Komeńskiego. Jest to szanowana naukowa, badawcza oraz dydaktyczna instytucja, która zapewnia umieszczenie uniwersytetu między TOP 500 uniwersytetów świata. W czasie pierwszych lat studiów kładzie się nacisk na przedmioty przedkliniczne i teoretyczne, następnie nauczanie odbywa się w klinikach i szpitalach.

Wydział od roku 2001/2002 przeszedł na system punktów, który jest kompatybilny z europejskim systemem ECTS. Na Wydziale lekarskim w Bratysławie studiuje wielu cudzoziemców z różnych krajów świata – reprezentacje mają tu Grecy, Niemcy, Polacy, Hiszpanie, Włosi czy Arabowie Saudyjscy. Rocznie przyjmuje się około 180 studentów na program Medycyny ogólnej i 35 studentów na program Stomatologia.

2. Wydział lekarski UPJŠ w Koszycach

Wydział Lekarski w Koszycach jest wydziałem z 68 letnią tradycją. Wydział Lekarski jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika i największym uniwersytetem na wschodniej Słowacji. Od roku 1948 uzyskało tutaj tytuł ponad 12000 studentów. Historia uniwersytetu sięga aż XVII wieku, twórcą był Cesarz Leopold I.

Jeżeli zdecydujesz się na studia na Wydziale Lekarskim UPJŠ, musisz zdać egzaminy wstępne - test pisemny, który składa się ze 100 pytań z biologii i 100 pytań z chemii. Wszystkie pytania pochodzą z bazy pytań, jest to test wyboru z 4 możliwymi odpowiedziami. Za jedno pytanie można uzyskać maksymalnie 4 punkty, całkowita możliwa liczba punktów to 800. Nie ma punktów ujemnych za złą odpowiedź. Aby dostać się na studia w poprzednich latach wystarczyło uzyskać 555 punktów, czyli około 70%. Używanie kalkulatorów nie jest dozwolone. W Koszycach obecnie studiuje ponad 1000 studentów zagranicznych.

3. Postępowanie rekrutacyjne na Wydział Jesseniusa w Martinie

Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie jest częścią Uniwersytetu Komeńskiego, najstarszego i największego uniwersytetu na Słowacji. Znanym poprzednikiem Uniwersytetu była Academia Istropolitana założona przez Macieja Korwina w 1465 roku. Uniwersytet otrzymał swoją nazwę po ojcu edukacji: Janie Amosie Komeńskim.

Wydział Jesseniusa powstał w roku 1969 i jest bardzo popularny wśród studentów dzięki wysokiej jakości kształcenia, nowoczesnemu wyposażeniu wydziału, kadrze dydaktycznej i laboratoriom badawczym. Wydział regularnie zajmuje wiodącą pozycję w międzynarodowych porównaniach jakości szkół medycznych nie tylko na Słowacji, ale też w regionie.

Postępowanie rekrutacyjne na Wydział Lekarski Jesseniusa w Martinie ma inną formę niż w Koszycach lub Bratysławie. Test obejmuje 40 pytań z chemii i 40 pytań z biologii. Do wyboru jest 6 możliwości, przy czym tylko jedna odpowiedź jest właściwa. Za poprawną odpowiedź aplikujący uzyska jeden punkt. Nie ma punktów ujemnych za niewłaściwą odpowiedź. Podczas testu można korzystać z kalkulatorów, głównie do zadań z chemii. Studenci mają na napisanie testu maksymalnie 135 minut (2 godziny i 15 minut). Po przeliczeniu punktów sporządza się listę oczekujących a studenci z największą liczbą punktów są przyjmowani. Opłata za postępowanie rekrutacyjne to 60€. Na Wydziale Lekarskim Jesseniusa do sierpnia 2016 roku studiowało 645 studentów zagranicznych.


Jeśli chcesz studiować medycynę na Słowacji, w Koszycach, Martin lub Bratysławie, mam dla Ciebie specjalną ofertę od naszego partnera MedycynaSlowacja.pl - darmowe konsultacje i pomoc przy procesie rekrutacyjnym. Wszelkie pytania należy kierować na email: info@medycynaslowacja.pl


Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem Medycyna Słowacja, który jest oficjalnym przedstawicielem słowackich uniwersytetów w Polsce.