Reforma kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Studenci rozpoczynający studia w październiku 2012 będą rocznikiem z nowym programem nauczania, bez LEPu i bez stażu. W lipcu 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Na jej podstawie zostaje zlikwidowany staż lekarski i zmienia się system kształcenia medyków. Zmiany te obejmują osoby rozpoczynające studia 1 października 2012 r.


Do tej pory studenci zdawali Lekarski Egzamin Państwowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. W roku 2011 i 2012 odbędą się ostatnie sesje tych egzaminów, ponieważ w roku 2013 zastąpi je Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK).

Do LEK będzie można przystąpić na 6. roku studiów (nie mając jeszcze dyplomu), a nie tak jak wcześniej – do LEP przystępowało się po zakończeniu stażu podyplomowego. Analogicznie, do LDEK będzie można przystąpić na 5. roku studiów. Forma egzaminu pozostaje bez zmian (200 zadań testowych, 5 odpowiedzi – jedna poprawna).

Ustawa: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m2&ms=416&ml=pl&mi=0&mx=0&mt=&my=0&ma=019689

Likwidacja rocznego stażu oznacza, że student od razu po odebraniu dyplomu uzyskuje prawo wykonywania zawodu i idzie do pracy. Program studiów został zmodyfikowany tak, aby w ramach 6 lat kształcenia było jak najwiecej praktyki. Zajęcia kliniczne w klinikach lub oddziałach szpitalnych będą odbywać się na 6. roku studiów.

Zmniejszono też liczebność grup, a to wiąże się z większymi kosztami ponoszonymi przez uczelnie. Właśnie to jest powodem zmniejszenia ilości miejsc na niektórych uczelniach.Tutaj artykuły na ten temat:
1) http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/lekarski-egzamin-koncowy-znaczenie-w-praktyce
2) http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2011/n201110/n20111008
3) http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/610246,reforma_ksztalcenia_lekarzy_moze_spowodowac_chaos_dwa_roczniki_powalcza_o_specjalizacje.html
4) http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/611212,reforma_ksztalcenia_lekarzy_mniej_miejsc_na_studiach_oraz_nieuznawanie_kwalifikacji_za_granica.html