Sześcioletnie i pięcioletnie studia medyczne, jaka jest między nimi różnica?


Zgodnie z obietnicami, które PiS składał w swojej kampanii wyborczej, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł rozpoczął działania mające na celu przywrócenie lekarskiego stażu podyplomowego. Propozycja ministra spotkała się z ogromną aprobatą zarówno środowiska studentów jak i lekarzy. Obowiązek odbycia stażu podyplomowego zniosła w 2011 roku była minister zdrowia Ewa Kopacz, nowelizując ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 


Decyzję o likwidacji lekarskiego stażu podyplomowego i nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty podjęła w 2011 roku ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz. Już wtedy sprzeciwiało się temu środowisko lekarskie oraz Naczelna Izba Lekarska. Pierwsi studenci, którzy uczą się według nowego programu, opuszczą uczelnie w 2018 roku. Obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zobowiązał się przywrócić staż podyplomowyJuż w grudniu 2015 minister spotkał się z władzami uczelni medycznych w celu przedyskutowania tej sprawy. Rektorzy w pełni popierają działania ministra zdrowia. Wydłużenie czasu kształcenia przeznaczonego na nabywanie umiejętności praktycznych przez studentów wiąże się z ich lepszym przygotowaniem do samodzielnej pracy.

Jaka jest różnica między programem pięcioletnim i sześcioletnim?

Nowy program studiów na kierunku lekarskim (program pięcioletni) obowiązujący od 2012 roku przewiduje 5 lat zajęć i jeden rok zajęć o nazwie "praktyczne nauczanie zawodu". Po szóstym roku student otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz pełne prawo wykonywania zawodu. Zajęcia "praktycznego nauczania zawodu" nie różnią się zupełnie niczym od dotychczasowych zajęć klinicznych. Studenci dalej uczestniczą w zajęciach w pięcioosobowych grupach. Nie są lekarzami, nie mają prawa wykonywania zawodu, więc nie mogą zlecać badań, nie mogą proponować leczenia, nawet aby zbadać pacjenta muszą przedstawić się jako student i zapytać o zgodę. Skoro nic nie mogą, nie mają żadnej odpowiedzialności - jak mają nauczyć się samodzielności? 

Sześcioletni program studiów medycznych przewiduje 6 lat zajęć. Po szóstym roku student otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz częściowe prawo wykonywania zawodu i idzie na roczny staż. Na stażu młody lekarz (stażysta) ma ograniczoną samodzielność. Prowadzi swoich pacjentów, przedstawia koncepcje diagnostyczne, proponuje badania i leczenie, wypisuje recepty. Wszystko co robi jest kontrolowane przez doświadczonego lekarza (opiekuna), jednak zajmując się swoimi pacjentami widzi, jak jego działania wpływają na przebieg choroby i czuje się za nich odpowiedzialny. Dopiero po ukończeniu stażu podyplomowego młody lekarz otrzymuje pełne prawy wykonywania zawodu i staje się samodzielny.

Likwidacja stażu podyplomowego była najprawdopodobniej sposobem łatania dziury budżetowej. Stażyście trzeba zapłacić, studentowi nie. Była pani premier Ewa Kopacz tłumaczyła, że jest to sposób na szybkie zwiększenie liczby lekarzy, ponieważ mamy dramatyczne braki kadrowe. Nie jest nowością, że mamy w Polsce za mało lekarzy, ale wypuszczanie na rynek pracy niedouczonych młodych lekarzy na pewno nie jest rozwiązaniem tego problemu.