Jakie badania może zlecić lekarz rodzinny?

Panuje wiele mitów na temat możliwości lekarza rodzinnego. Wiele osób ma pretensje, że lekarze rodzinni wypisują pacjentom za mało badań, że nie diagnozują ich, od razu kierują do specjalistów. Często jednak okazuje się, że wina leży nie po stronie lekarza, a systemu służby zdrowia - lekarze rodzinni mają związane ręce przez ograniczenia i zalecenia narzucone przez NFZ.

A więc o co możemy poprosić rodzinnego?
Jakie badania lekarz rodzinny może zlecić?

Oto lista badań dostępnych w POZ:

Badania hematologiczne: 
- morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,
- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
- retykulocyty,
- odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi: 
- sód,
- potas,
- wapń zjonizowany,
- żelazo,
- żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
- stężenie transferyny,
- stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),
- mocznik,
- kreatynina,
- glukoza,
- test obciążenia glukozą,
- białko całkowite,
- proteinogram,
- albumina,
- białko C-reaktywne (CRP),
- kwas moczowy,
- cholesterol całkowity,
- cholesterol-HDL,
- cholesterol-LDL,
- triglicerydy (TG),
- bilirubina całkowita,
- bilirubina bezpośrednia,
 - fosfataza alkaliczna (ALP),
- aminotransferaza asparaginianowa (AST),
- aminotransferaza alaninowa (ALT),
- gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
- amylaza,
- kinaza kreatynowa (CK),
- fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
- czynnik reumatoidalny (RF),
- miano antystreptolizyn O (ASO),
- hormon tyreotropowy (TSH),
- antygen HBs-AgHBs,
- VDRL,
- FT3,
- FT4,
- PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

Badania moczu: 
- ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych,
- chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,
- ilościowe oznaczanie białka,
- ilościowe oznaczanie glukozy,
- ilościowe oznaczanie wapnia,
- ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału: 
- badanie ogólne,
- pasożyty,
- krew utajona - metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia: 
- wskaźnik protrombinowy (INR),
- czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
- fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne: 
- posiew moczu z antybiogramem,
- posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
- posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku 

Badanie ultrasonograficzne (USG): 
- USG tarczycy i przytarczyc,
- USG ślinianek,
- USG nerek,
- moczowodów,
- pęcherza moczowego,
- USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
- USG obwodowych węzłów chłonnych.

Spirometria 

Zdjęcia radiologiczne: 
- zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
- zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy
- w projekcji AP i bocznej: zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Badania endoskopowe: 
- gastroskopię,
- kolonoskopię.Może zainteresuje Cię również:
- Czy warto szczepić się przeciwko grypie?

- Jak odróżnić grypę od przeziębienia?